Menu witryny

Zaloguj si?Designed by:

PKP Rower, przewo?enie roweru poci?giem Email
Wpisany przez Borys   

rower_zatoka_czerwiec_12Chc?c pozwiedza? dalsze zak?tki na rowerze, trzeba tam jako? dojecha?. Najwygodniej samochodem z baga?nikiem na rower, ale jest to pewne ograniczenie. Do autobusu si? roweru nie wsadzi, pozostaje zabra? rower poci?giem. Przedstawiamy wam nasze do?wiadczenia z PKP i rowerem, oraz sposobami na transport roweru w r?nych wariantach. Mamy nadzieje, ze si? przyda.

 

Jeszcze kilka lat temu wi?kszo?? poci?gw dalekobie?nych mia?a wagon towarowy, do ktrego mo?na by?o wsadzi? rower bez problemu i uda? si? do przedzia?u, ?eby spokojnie podr?owa?. Teraz ze wzgl?du na oszcz?dno?ci tych wagonw nie ma. Natomiast PKP promuje wszem i wobec, ze jest przyjazna dla rowerzystw i zach?ca nawet promocyjnymi cenami. Zastanawiaj?ce jest ze od strony pasa?era, ta sytuacja wygl?da troszk? inaczej, a istniej?ce wieszaki, lub wagony SA cz?sto tylko w rozk?adzie. PKP nie zauwa?a, ze w naszym kraju w ci?gu ostatnich kilku lat turystyka rowerowa bardzo si? rozwin??a, poza tym mamy kilka milionw rowerw i co roku ta liczba ro?nie drastycznie.

Intercity/TLK i transport roweru
iceNajbardziej pro rynkowa jest Intercity, ktre ma oznaczone wagony do transportu rowerw, w ktrych kulturalnie mo?na zawiesi? rower i usi??? w otwartym przedziale (na zdj?ciu okok). Taki wagon ma w sumie 6 wieszakw na rowery. Po 3 z ka?dej ze stron. Wielki uk?on dla sp?ki IC za inwestycj?. Tak powinna wygl?da? podr?. Problem pojawia si?, gdy tych rowerw jest wi?cej ni? 6 na ca?y poci?g. Z naszego do?wiadczenia bywa tak, szczeglnie gdy jest d?u?szy weekend lub wakacje. Wracaj?c z Gdyni do Krakowa ostatnim IC ?api?cym bilet weekendowy w niedziele w wagonie by?o w sumie 10 rowerw. 4 dodatkowe rowery zablokowa?y kompletnie przej?cie na ko?cu wagonu, ktry na szcz??cie by? ostatni w sk?adzie. Cz??? osb nie mia?a jeszcze miejscwek, wiec podr? na stoj?co 8 godzin upchani z rowerami by?a bardzo m?cz?ca. Tanie Linie Kolejowe, ktre s? cz??ci? sp?ki IC i ktre obejmuje bilet weekendowy niestety nie przyjmuj? rowerw i odmwiono nam zakupu biletu dla rowerw. IC promuje bilet weekendowy i zach?ta do transportu rowerw. Maja chyba na my?li tylko jeden IC, ktry zabiera rowery. Patrz?c na trasy IC i zbli?aj?cy si? weekend radzimy by? w poci?gu pierwszym i z?apa? jedno z 6 miejsc do powieszenia roweru, bo inaczej mo?e by? ci??ko.

PKP Pospieszny i rower
wejherowo2005_8Tutaj mo?na by przytoczy? kilka kr???cych legend o tym, co si? dzieje w poci?gach relacji dalekobie?nych PKP Przewozy Regionalne, jak si? chce przewie?? rowery. Zasada jest jedna rowerzysta to wrg. Do normalnego sk?adu mo?na zabra? rower, zostawiaj?c go na ko?cu sk?adu w ostatnim wagonie w przej?ciu. Tylko tam zmieszcz? si? dwa rowery! Co jak jest to grupa 10 osb, co mo?e si? zd??y?, bo na raz z nad morza b?dzie wraca kilka niezale?nych grup rowerowych?. Na to rozwi?zania nie ma i zaczynaj? si? problemy. Mo?na napcha? rowery do ubikacji, zaj?c ca?y przedzia? dla ludzi rowerami, poustawia? w korytarzu itp. Takie rozwianie to walka z obs?ug? poci?gu i z pasa?erami. Argumenty posiadania biletu nie dzia?aj?, a kasy nie wiedza ile biletw wystawiaj?, ?eby to kontrolowa?. Nam odmwiono wej?cia z 3 rowerami, mi?li?my regularna wojn? z konduktorem wracaj?c z d?ugiego weekendu z 15 rowerami. Mo?e PKP rozwa?y?oby mo?liwo?? przerobienia jednego przedzia?u na sk?adane siedzenia i szybkie zrobienie przedzia?u rowerowego.

 

 pospiesznyChcieli?my wam pokaza? pomys? transportu roweru na p?ce na baga? (na zdj?ciu powy?ej). Po zdj?ciu k? i siedzisk z roweru mo?na bez problemu wsadzi? dwa rowery na p?k? na baga?. Oczywi?cie trzeba zabezpieczy? gumami i u?o?y? odpowiednio, ?eby nie spad?y. Komfort jest niesamowity. Rowery jada z nami w przedziale 2 klasy, nie trzeba si? stresowa?, co si? z nimi dzieje. Polecamy to rozwianie, cho? mo?e by? niebezpieczne, je?eli rowery by spad?y przy ostrym hamowaniu.

 

 

 

Szynobusy
szynobusJad?c z L?borka do ?eby mo?na za?apa? na nowoczesny szynobus, ktry jako po??czenie lokalne oferuje wieszaki na rowery (na zdj?ciu obok). Jest to trasa krtka, ale daje komfort tego, ze kto? pomy?la? o nas i pozwoli? na mi?a podr? z rowerem bez stresu. W ko?cu za przewz roweru si? p?aci i nie jest ?aska ze strony PKP. Jest rozwianie na ma?a skale i dla lokalnych osb. Mieszka?cy ?eby mog? sp?dzi? mi?y dzie? je?d??c na rowerze nad morzem. Nie rozwi?zuje to problemu d?u?szych transportw. S?owa uznania za to, ?e pami?tano o rowerzystach.

 

 


 

 

 

Lokalne po??czenia
osobowyLokalnie mo?na zobaczy? dostosowanie dzia?a? PKP do potrzeb. Poci?g z Gdyni na Hel ci?gnie du?y wagon dla rowerzystw, do ktrego zmie?ci si? kilkana?cie rowerw (na zdj?ciu obok). Tutaj PKP zauwa?y?a, ze przez p?wysep biegnie ?cie?ka rowerowa, i wiele osb b?dzie zainteresowanych ?eby si? ni? przejecha?. Moza wysi??? na Helu i przejecha? do W?adys?awowa, potem wrci? poci?giem do Gda?ska. Brawa za spostrzegawczo?? i dostosowanie si? do potrzeb rowerzystw

Du?e brawa dla SKM Trjmiasto, wszystkie ??te poci?gi maja miejsce dla przewozu wi?kszego baga?u, ale jest tam dodatkowo zainstalowane specjalne stojaki dla rowerw.Je?eli macie swoje historie i uwagi to zapraszamy do skomentowania tematu na forum:
http://nnl.pl/component/option,com_joomlaboard/Itemid,32/func,view/catid,5/id,46/#46


Wszelkie prawa zastrze?one
. Teksty i zdj?cia s? w?asno?ci? ich autorw. Kopiowanie tekstu, cz??ci tekstu lub zdj?? bez zgody autora zabronione
.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF