Menu witryny

Zaloguj si?Designed by:

Trasa rowerowa EWI-9 Email
Wpisany przez Cie?la   

Rezerwaty przyrody le?ne:Bukowa Góra, Stawiska. Rezerwaty jaskiniowe:Szachownica. Ewy, W??e. Park hrabiów Potockich z tulipanowcem.


 Trasa  Rezerwaty Bukowa góra, Stawiska, Szachownica, Ewy, W??e, Park hrabiów Potockich 
 D?ugo??   32 km
 Czas  1 dzien
 Data  n/a
 Trudno??  1/5

Szlak rozpoczyna si? w przy szkole w Za??czu Ma?ym  sk?d wyje?d?amy na drog? publiczn? w kierunku Wielunia ( w prawo).

Pierwszy odcinek trasy b?dzie bieg?  przez wiosk? drog? asfaltow? (2km).  Cisowa, po prawej stronie znajduje si? Drewniany Folwark i le?niczówka ( w g??bi). Na zakr?cie skr?camy w lewo, jad?c le?nym duktem, po lewej stronie mijamy star?  ?wirowni? a po prawej obelisk ku czci ?w. Huberta. Przed nami stawy, to znak ?e dotarli?my do Rybaczówki. Przez dwa kilometry towarzyszy? nam b?dzie niebieski szlak. Skr?camy w lewo i  docieramy do pierwszego z rezerwatów Bukowa Góra. Jad?c prosto doje?d?amy do drogi asfaltowej. Przy drodze znajduje si? obelisk po?wi?cony walcz?cym na Bukowej Górze ?o?nierzom. Kierujemy si? teraz w lew? stron? do wioski Kle?niska. Jedziemy ruchliw? drog?, wskazane jest zachowanie szczególnej ostro?no?ci. Mijamy wiosk? i docieramy do Parzymiech. Za rozjazdem i za przystankiem PKS skr?camy w lewo (O?rodek Terapii Zaj?ciowej), gdzie znajduje si? park Potockich  z ?azienkami i tulipanowcem oraz makiet? dawnego pa?acu. Wracaj?c przechodzimy na drug? stron? ulicy i kierujemy si? w stron? zabytkowego ko?cio?a i skr?camy w lewo na cmentarz . Id?c g?ówn? alej? znajdujemy groby hrabiowskie. Przy wyj?ciu kierujemy si? na prawo, doje?d?amy do skrzy?owania i znów skr?camy w prawo i dalej kolejne skrzy?owanie a tym razem w lewo (kierunek Dzia?oszyn) i po 300 m po lewej stronie spotykamy rezerwat Stawiska. Kieruj?c si? dalej asfaltem, mijamy zabudowania  i doje?d?amy do pi?knego brzozowego lasu. Skr?caj?c w  prawo na gruntow? drog? i  po przejechaniu 1,5km dotrzemy do nast?pnego rezerwatu Szachownica. Tu znów wje?d?amy na niebieski szlak i kierujemy si? na Gór? Draby (1 km). W miejscowo?ci Draby po prawej stronie widzimy gór?, na której znajduje si?  jaskinia Ewy. Schodzimy z góry na drog? asfaltow?, gdzie skr?camy  w  lewo. Za przystankiem PKS po prawej stronie jest droga ze znakiem kieruj?cym na W??e. Droga jest w?ska ale asfaltowa, za drogowskazem M?ynki skr?camy w lewo i kierujemy si? na Gór? Buki. Po prawej stronie zobaczymy piec do wypalania wapna. Jad?c dalej mijamy dwie kolejne góry  Krzemiony  po lewo i na wprost  Krzemionczki. Skr?camy w prawo i ogl?damy czynny wapiennik. St?d ju? prosto (bo tylko jedna droga i znów niebieski szlak) do ostatniego ju? rezerwatu W??e.

Z rezerwatu to tylko 2 km drogi przez las, schodzimy z Góry Zelce, skr?camy w lewo i poruszamy si? wzd?u? zaznaczonego szlaku (mijamy miejscowo?? Gligi i Cie?le).

 
Joomla SEO powered by JoomSEF