Menu witryny

Zaloguj si?Designed by:

Wyprawa rowerowa 2007 (Swinoujscie - Hel) Email
Wpisany przez Marek Jagie??a   

Swinoujscie HelPolskie wybrze?e przemierzane jest przez rzesze rowerzystów. My te? zach?ceni relacjami z wypraw postanowili?my zmierzy? sie z piaszczystymi pla?ami, zobaczy? szlak polskich latarni morskich, a tak?e przejecha? klifami i le?nymi duktami od ?winouj?cia a? po sam Hel. To co uda?o si? nam zobaczy? w relacji poni?ej. 

Trasa  Polskie Wybrze?e -?winoujscie -> Hel
 D?ugo??  ok 520km
 Czas  6 dni
 Data  Lato 2007
 Trudno??  2/5


Dzie? pierwszy – 120 km – 6,5h jazdy
Swinoujscie - Hel Moja podró? rozpocz??a si? w Tarnowskich Górach, gdzie razem z moim przyjacielem wsiedli?my do poci?gu relacji Kraków – ?winouj?cie. Pomimo kliku nieprzychylnych relacji na temat PKP i przewozu rowerów zostali?my mile zaskoczeni. Do swojej dyspozycji mieli?my zupe?nie pusty przedzia? rowerowy na sprz?t i drugi dla nas – pasa?erów, ale to pewnie zas?uga pocz?tku wakacji. Cena naszego przejazdu tak?e nie by?a wygórowana, 61z? wraz z rowerem. Na miejscu w ?winouj?ciu byli?my ju? rano, co nieco wyspani i na pewno gotowi do peda?owania. W pierwszej kolejno?ci odwiedzili?my oczywi?cie pla??, aby za?lubi? nasze rowery z Polsk? cz??ci? Ba?tyku, obejrzeli?my dziki, swobodnie pas?ce si? przy doj?ciu na pla?? i zjedli?my ?niadanie.

 

Po ?niadaniu, powrót na g?ówn? promenad? miasta, przy której stoi mnóstwo domów zdrojowych z prawdziwego zdarzenia. Naprawd? jest, co podziwia?. Przez pla?e  przebili?my si? do ozdobnego wiatraka na zachodnim falochronie portu, a nast?pnie wzd?u? brzegów portu pojechali?my do miasta po drodze zaje?d?aj?c do historycznego Fortu Zachodniego. Po przeprawieniu si? ponownie na wschodni? cz??? miasta bezp?atnym promem ruszyli?my do latarni i Fortu Wschodniego. Latarnia w ?winouj?ciu jest najwy?sz? tego typu budowl? na Polskim wybrze?u, ma 68 metrów i zasi?g ?wiat?a na 46km.Swinoujscie - Hel

W ko?cu ko?o godziny 13 wyruszyli?my w planowan? drog?. Po samym tylko zwiedzaniu mamy na licznikach ju? 20 km. Droga do Mi?dzyzdrojów prowadzi?a nas przez las,gdzie po raz pierwszy zmoczy? nas deszcz, ale by?o bardzo przyjemnie, nie licz?c komarów, które bardzo t?umnie zbiera?y si? przy ka?dym postoju. W mie?cie gwiazd – sama promenada nie warta ogl?dania – pierwszy odpoczynek z ciep?? kaw? i pysznymi ciastkami. Nast?pnie droga prowadzi?a nas przez Woli?ski Park Narodowy, ostro w gór?, a? przypominaj? nam si? beskidzkie trasy, obok rezerwatu ?ubrów do Warnowa i Wise?ki gdzie skr?camy na g?ówn? drog? do Dziwnowa, mijaj?c po drodze Mi?dzywodzie, w którym robimy sobie przerw? na obiad. Przy wyje?dzie z wyspy Wolin dopada nas deszcz, który nie opuszcza nas ju? do samego Rewala. Tam wykr?camy co si? da, wylewamy wod? z butów i ruszamy dalej skr?caj?c na ?liwi? Ba?tycki, Niechorze i Pogorzelice.

Swinoujscie - Hel W tej ostatniej miejscowo?ci czeka na nas niespodzianka – 12 km spacer z rowerami po pla?y, zamiast pi?knej drogi w?ród lasów do Mrze?yna. Powód – jednostka wojskowa, której nigdzie nie ma na mapie i o której powiedzia?a nam pi?kna amazonka na dorodnym koniu spotkana w ?rodku lasu, 4 alternatywa - 36 km objazdu. Wybieramy oczywi?cie pla?? namówieni opowiadaniem, ?e to nic trudnego, zw?aszcza dla takich „supermenów” jak my, skoro nawet dzieci radz? sobie z t? tras?.


Do Mrze?yna docieramy nieludzko zmordowani, w butach mokro, a nasze rowery ledwo zipi? od pisku i s?onej wody. Zdecydowanie jazda na rowerze z sakwami wa??cymi ponad 25 kg po pla?y nie jest naj?atwiejszym zadaniem, ale widoki i pi?kne s?o?ce, które w mi?dzyczasie przebi?o si? przez chmury rekompensowa?y nam wszystko. Po dotarciu do miasta natychmiast zachodzimy do pierwszego z brzegu sklepu i tu kolejna nagroda, jeszcze ciep?y chlebek, który zjadamy ca?y razem z mielonk?, pasztetem i zapijaj?c wszystko porcj? kuksu. Mamy do??. Jest godzina 22 a trzeba by jeszcze troch? popeda?owa? w poszukiwaniu noclegu. W ko?cu zm?czeni za Rogowem rozbijamy namiot przy pla?y i k?adziemy si? spa?.

Poniewa? relacja jest do?? obszerna, pe?na wersja do ?ci?gni?cia ponizej.

?ciagnij relacje z wyprawy rowerowej 2007 (?winouj?cie - Hel) 

 

Wszelkie prawa zastrze?one. Teksty i zdj?cia s? w?asno?ci? ich autorów. Kopiowanie tekstu, cz??ci tekstu lub zdj?? bez zgody autora zabronione.

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF