Menu witryny

Zaloguj si?Designed by:

W?adys?awowo - Gdynia Rowerem Email
Wpisany przez Borys   
trasa-wladyslawowo-gdynia-1Fantastyczna trasa rowerowa wzd?u? zatoki Puckiej oferuj?ca niesamowite widoki oraz tereny do poje?d?enia rowerem. Sporo p?askich fragmentów na rozlewiskach, kilka wzniesie? za Puckiem, wyboista trasa przez las, przedzieranie si? przez pola, jak i spokojna jazda rowerem i wzd?u? morza. Pomys? na bardzo urozmaicon? wypraw? rowerow?, dla tych którzy lubi? zmienno?? wra?e? i dozna? na dwóch kó?kach.

Trasa rowerowa:   W?adys?awowo - Gdynia
D?ugo??:                  oko?o 80km
Czas:                        8 godziny 
Data:                        Czerwiec 2006
Trudno??:              2/5

Kliknij tutaj, aby ?ci?gn?? pe?ny opis trasy i mapy

Przy tej wyprawie przyda si? mapa. Szczególnie, ze cze?? trasy przed Gdynia - niestety po asfalcie. My nie trafili?my na alternatyw? i musieli?my troszk? przemierzy? po drodze zat?oczonej przez samochody. Dodatkowo by? upa? i wmodewind (wiatr wiej?cy w twarz), ca?o?? okaza?a si? bardzo m?cz?ca, ale za to widoki nagrodzi?y wysi?ek.

W?adys?awowo –- Puck
trasa-wladyslawowo-gdynia-2Z W?adys?awowa wyje?d?amy w stron? Helu i na pocz?tku ?cie?ki na Hel odbijamy w prawo. Po przejechaniu kilometra przez W?adys?awowo, wyje?d?amy z miasta na brukowa ?cie?k? do samego Swarzewa. Bardzo mi?a jazda ?cie?k? przez pola i nieu?ytki z widokiem na Zatok? Pucka po lewej stronie. Doje?d?amy do Swarzewa i tutaj warto zjecha? na ma?a przysta? w lewo i popodziwia? urok morza od strony zatoki. Wracamy i pniemy si? do góry stroma droga wje?d?aj?c do Swarzewa. Pó?niej prosto przez ca?a miejscowo?? trzymaj?c si? g?ównej drogi a? ta si? sko?czy i wjedziemy na drog? polna, która jest w wi?kszo?ci dojazdem dla okolicznych rolników. Ta droga dojedziemy do drogi asfaltowej, która wje?d?amy do Pucka. Na pierwszych ?wiat?ach w lewo i ca?y czas prosto. Na ko?cu w prawo i po chwili mo?emy wjecha? w Park, który doprowadzi nas do rynku i dalej do portu. Jada? dalej przejedziemy wzd?u? morza przez park.

Puck – Rzucewo
trasa-wladyslawowo-gdynia-5Na ko?cu parku wje?d?amy na piesza ?cie?k? przy klifie. T? ?cie?k? przejedziemy do samego Rzucewa. Na pocz?tku jest to jazda przy samym klifie obro?ni?tym drzewami, a z drugiej strony mamy pola. Jazda jest ci??ka, ze wzgl?du na w?wozy, pod które ci??ko jest wjecha?. Za to mamy niesamowity klimat jazdy przy samym morzu z pi?knymi widokami niebieskiej wody.

 

 

 

 

trasa-wladyslawowo-gdynia-3Dalej ?cie?k? pieszo-rowerowa wchodzi w las, w którym panuje niesamowity klimat. Jest on poprzedzielany mini rzeczkami i k?adkami. Jad?c malownicz? pla?? w?ród drzew doje?d?amy do mini przystani w Rzucenie.

 

 

 

 


trasa-wladyslawowo-gdynia-4Tutaj musimy wyprowadzi? rower, aby podjecha? do dziewi?tnastowiecznego Zamku Jana III Sobieskigo, który jest atrakcj? zarówno ze wzgl?du na malownicze po?o?enie, jak równie? na bogat? histori?. Zamek ma zej?cie do malowniczej pla?y wtulonej w park pe?en starych drzew, nieopodal jest czterorz?dowa aleja lipowa, której za?o?enie przypisuje si? Janowi III Sobieskiemu oraz unikalny binda? grabowy, sprzyjaj? spokojnym spacerom i wycieczkom. Panoram? okolicy wraz z Zatok? Puck? i Pó?wyspem Helskim najlepiej podziwia? z wie?y zamku, gdzie znajduje si? taras widokowy z barkiem.

 

 

 

Rzucewo - Gdynia
trasa-wladyslawowo-gdynia-6Z Rzucewa jedziemy aleja lipowa a pó?niej droga do Os?onina, gdzie za niebieskim szlakiem zje?d?amy z drogi na ubita drog?. Pó?niej nale?y uwa?a? i nie omin?? odbicia w lewo na niewielka drog?, która poprowadzi nas do mostku na i pó?niej pod Oczyszczalnie ?cieków. Niestety tutaj nie uda?o nam si? znale?? przejazdu i spod oczyszczalni udali?my si? w kierunku g?ównej drogi asfaltowej, która dojechali?my do Mostów i dalej do Pierwoszyna. Prawdopodobnie mo?na skr?ci? na Rew? i tam szuka? drogi. Droga asfaltowa doprowadzi? nad do przedmie?? Gdyni i dalej do centrum.

 

 

 

Je?eli macie swoje uwagi i do?wiadczenia z tej ?ciezki, to zapraszamy do skomentowania tematu na forum:
http://nnl.pl/component/option,com_joomlaboard/Itemid,32/func,view/catid,5/id,50/#50

Wszelkie prawa zastrze?one. Teksty i zdj?cia s? w?asno?ci? ich autorów. Kopiowanie tekstu, cz??ci tekstu lub zdj?? bez zgody autora zabronione

 
Joomla SEO powered by JoomSEF